Chức Năng Tổ Chức: 5 Nguyên Tắc Quản Trị Cơ Bản

Bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi về chức năng tổ chức và vai trò quan trọng của nó trong một tổ chức? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chức năng tổ chức và những nguyên tắc quản trị cơ bản liên quan đến nó.

Chức năng tổ chức là gì?

Chức năng tổ chức là một phần quan trọng trong quy trình quản lý. Nó bao gồm việc xây dựng bộ máy, phân chia công việc và giao quyền. Mục tiêu của chức năng tổ chức là đảm bảo cung cấp đủ và đúng thời gian về số lượng và chất lượng nhân sự. Ngoài ra, chức năng tổ chức còn đảm bảo thiết lập một cơ cấu tổ chức hợp lý và các mối quan hệ quyền lực.

Các hoạt động cơ bản của chức năng tổ chức bao gồm:

 • Xác định nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu chung.
 • Nhóm các hoạt động này thành từng bộ phận.
 • Phân công người phụ trách cho mỗi bộ phận và công việc của các bộ phận đó.
 • Trao quyền để thực hiện nhiệm vụ.
 • Thiết lập cơ chế phối hợp hoạt động, quyền hạn và thông tin giữa các bộ phận của cơ cấu tổ chức.

Chức năng tổ chức là chức năng rất quan trọng trong quy trình quản lý

Bản chất của chức năng tổ chức

Bản chất của chức năng tổ chức được hiểu là cơ cấu tổ chức quản trị. Cơ cấu tổ chức quản trị bao gồm việc tổ chức các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm và quyền hạn nhất định, và bố trí theo các cấp để đảm bảo thực hiện chức năng quản trị và đáp ứng mục tiêu đã đề ra.

Xem thêm:   Lowkey Là Gì? Cách Để Bạn “Ẩn” Nhưng Không “Chìm” Khi Đi Làm

5 nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị

Có 5 nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị:

 1. Nguyên tắc thống nhất chỉ huy: Mỗi người thực hiện chỉ có một cấp trên và chỉ nhận lệnh và báo cáo với người này.

 2. Nguyên tắc gắn liền với mục tiêu: Mỗi một bộ máy tổ chức khi xây dựng đều có các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.

 3. Nguyên tắc hiệu quả: Hoạt động của tổ chức phải đảm bảo hiệu quả tốt nhưng vẫn tối ưu chi phí.

 4. Nguyên tắc cân đối: Các bộ phận cần được cân đối quyền hạn và trách nhiệm, khối lượng công việc.

 5. Nguyên tắc linh hoạt: Tổ chức đảm bảo sự thích nghi và thích ứng trước những biến đổi từ môi trường.

Các yếu tố cấu thành chức năng tổ chức quản trị

Chức năng tổ chức quản trị được cấu thành từ 6 yếu tố chính:

 1. Mục tiêu hoạt động: Đây là yếu tố nền tảng cho mọi hoạt động của tổ chức. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, tổ chức không thể hoạt động hiệu quả và tồn tại lâu dài.

 2. Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức là kết cấu bên trong của tổ chức, bao gồm các quan hệ bộ phận và cá nhân. Nó giúp thiết lập các quy định về hoạt động quản lý.

 3. Cơ chế quản lý: Cơ chế quản lý là cách thức điều hành của tổ chức trong việc phối hợp các bộ phận và cá nhân để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

 4. Đội ngũ: Đội ngũ là yếu tố cơ bản của một tổ chức và thể hiện sức mạnh của tổ chức đó.

 5. Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất bao gồm nguồn kinh phí, thiết bị công nghệ và những điều kiện vật chất khác cần thiết để hoạt động đạt được mục tiêu của tổ chức.

 6. Môi trường hoạt động: Môi trường hoạt động là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng hoạt động của tổ chức. Tổ chức cần phân tích môi trường để tận dụng điểm mạnh và giảm thiểu bất lợi từ môi trường.

Xem thêm:   Phân Biệt Lãnh Đạo Và Quản Lý: Những Điểm Khác Biệt Rõ Ràng Nhất

Vai trò của chức năng tổ chức

Chức năng tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc biến các mục tiêu của tổ chức trở thành hiện thực. Với việc xây dựng và thực hiện tốt chức năng tổ chức, tổ chức có thể đảm bảo nề nếp, kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, cũng như giúp các cá nhân và bộ phận phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Việc sắp xếp và phân bổ nguồn lực phù hợp là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả hoạt động của tổ chức. Ngoài ra, chức năng tổ chức còn giúp tạo cơ hội để các thành viên phát huy tối đa tiềm năng, kết hợp các nguồn lực riêng lẻ thành một nguồn lực thống nhất và đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động quản lý.

Đó là những điểm quan trọng về chức năng tổ chức và những nguyên tắc quản trị cơ bản liên quan đến nó. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của chức năng tổ chức trong một tổ chức.

Bình luận

viVietnamese