Đạo Đức Nghề Nghiệp Kế Toán Kiểm Toán Theo Thông Tư Mới Nhất

Như một kế toán kiểm toán, vai trò của bạn là cầu nối giữa công ty và các bên liên quan như Nhà nước, đối tác, cổ đông và khách hàng. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán là rất quan trọng trong quá trình làm việc của bạn. Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn quy tắc này thông qua thông tư mới nhất của Bộ Tài chính.

Đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán là gì?

Với tư cách là kế toán viên, chúng ta có trách nhiệm tiếp cận thông tin tài chính của các cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, quyền lực này cũng có thể dẫn đến tiềm năng lạm dụng thông tin hoặc thao túng số liệu để lợi ích riêng. Vì vậy, đạo đức là yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình kiểm toán.

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán theo quy định pháp luật

Mỗi quốc gia có chuẩn mực đạo đức riêng dựa trên hiến pháp và quy định pháp luật. Tại Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán được quy định trong Thông tư 70/2015/TT-BTC.

Theo Thông tư này, kế toán viên và kiểm toán viên chuyên nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản sau:

 • Tính chính trực: Thẳng thắn và trung thực trong mọi mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh.
 • Tính khách quan: Không thiên vị và không để ảnh hưởng không hợp lý đến xét đoán và quyết định.
 • Năng lực chuyên môn và tính thận trọng: Duy trì sự hiểu biết và kỹ năng chuyên môn để đảm bảo dịch vụ chuyên môn chất lượng.
 • Tính bảo mật: Bảo mật thông tin từ các mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh.
 • Tư cách nghề nghiệp: Tuân thủ pháp luật và quy định liên quan, không làm giảm uy tín nghề nghiệp.
Xem thêm:   Nhân Viên Buồng Phòng: Công Việc và Thu Nhập

Các nguy cơ ảnh hưởng đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Thông tư 70/2015/TT-BTC cũng quy định các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán, bao gồm:

 • Nguy cơ tư lợi: Lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác ảnh hưởng đến quyết định.
 • Nguy cơ tự kiểm tra: Không đánh giá được kết quả kiểm tra chuyên môn hoặc dịch vụ.
 • Nguy cơ về sự bào chữa: Ảnh hưởng đến tính khách quan.
 • Nguy cơ từ sự quen thuộc: Dễ thiên vị hoặc chấp nhận công việc.
 • Nguy cơ bị đe dọa: Bị ngăn chặn xử lý công việc.

Những quy chuẩn khác về mặt đạo đức nghề kế toán, kiểm toán

Ngoài các quy tắc đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được quy định bởi pháp luật, còn tồn tại những quy chuẩn khác mà mọi kế toán, kiểm toán cần biết. Đó là:

 • Không tính phí dự phòng: Không tính phí dựa trên tỷ lệ phần trăm của con số thu nhập hoặc khoản vay.
 • Chính trực và thận trọng: Thực hiện công việc kiểm toán kỹ lưỡng và đảm bảo tính liên tục và kịp thời.
 • Năng lực chuyên môn: Có kiến thức học thuật và kinh nghiệm cần thiết của ngành.
 • Nghĩa vụ báo cáo vi phạm quy tắc: Báo cáo nếu phát hiện vi phạm.
 • Bảo mật: Không tiết lộ thông tin của khách hàng.

Đó là một số quy chuẩn và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán mà bạn cần biết. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành kế toán. Nếu bạn quan tâm đến các chủ đề tương tự, hãy đọc thêm các bài viết thú vị khác trên Blog của MH Group.

Xem thêm:   Hay Quên Là Bệnh Gì? Lời Khuyên Từ Chuyên Gia Giúp Cải Thiện Trí Nhớ

Bình luận

viVietnamese