Kế toán trưởng

YÊU CẦU

Bằng cấp yêu cầu Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán
Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương – Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Quản trị.

– Ít nhất 3 năm đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng

Chứng chỉ nghiệp vụ bắt buộc Vi tính Văn phòng;
Kiến thức chuyên môn – Có kiến thức chuyên môn về Kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp

– Có kiến thức về lĩnh vực BĐS là một lợi thế.

Sức khỏe, ngoại hình Cân đối

Đủ sức khỏe để làm việc.

Ý thức, tác phong, kỹ năng làm việc – Trung thực, liêm chính

-Cởi mở, hợp tác

-Tỉ mỉ, chi tiết

-Nhiệt tình, trách nhiệm

Mức độ, cam kết gắn bó với Công ty Cam kết gắn bó với Công ty tối thiểu 2 năm

MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

STT NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC
1 Quản lý chung:

–       Lập, theo dõi kế hoạch hoạt động năm/quý/tháng của Phòng;

–       Nghiên cứu, xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến chuyên môn của Phòng;

–       Phối hợp tổ chức bộ máy, định biên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả công việc, đề xuất các vấn đề liên quan đến lương, thưởng, chế độ cho CBCNV của Phòng;

–       Sắp xếp, phân công công việc cho nhân viên; Theo dõi, phê duyệt nghỉ phép của Phòng;

–       Kiểm tra, phê duyệt chứng từ thanh toán của Phòng.

2 Hạch toán kế toán và báo cáo tài chính:

–       Chủ trì ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tải sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty;

–       Tổ chức laapk, xin phê duyệt và nộp các báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng;

–       Chịu trách nhiệm cung cấp các số liệu, tài liệu, phân tích phục vụ cho việc quản trị, điều hành của BLĐ;

–       Quan hệ, giao dịch với cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Kế toán, Ngân hàng và tổ chức tín dụng.

3 Công tác thu chi, hóa đơn phục vụ các hoạt độngvận hành của Công ty:

–       Thực hiện các thủ tục thu chi – chi phát sinh trong các giao dịch kinh doanh hàng ngày của Công ty có liên quan tới khách hàng: đặt cọc, rút cọc, hủy căn, đổi căn, rút cọc, thanh toán promotion…

–       Kiểm tra số liệu, xuất hóa đơn đề nghị chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán phí dịch vụ dự án cho G.EMPIRE LAND; – Rà soát chứng từ, điều kiện thanh toán và hoàn thiện các công tác tạm ứng, thanh toán;

–       Đối chiếu chi phí dịch vụ từ phòng Dự án và bảng tính hoa hồng của phòng Doanh số và tiến hành tạm ứng, thanh toán hoa hồng cho nội bộ G.EMPIRE LAND;

–       Thực hiện thủ tục chi tron công tác xây dựng tài liệu, công cụ marketing – bán hàng, tổ chức sự kiện, chương trình tiếp xúc khách hàng…

4 Công tác liên quan đến pháp chế, kiểm soát nội bộ:

–       Mở tài khoản và các vấn đề liên quan đến Kế toán phục vụ công tác làm thủ tục đăng ký Điều lệ, các giấy tờ pháp lý, khắc dấu, mở tài khoản…cho Công ty và các đơn vị trực thuộc;

–       Tham vấn chuyên môn công tác soạn thả, ban hành, tổ chức áp dụng hệ thống các Quy chế, Quy định, Quy trình, hướng dẫn quản trị Nội bộ;

–       Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng hệ thống hợp đồng, mẫu biểu pháp lý phục vụ trong hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty;

–       Cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu, chi tài chính, quy trình thu chi, thanh toán;

–       Cung cấp thông tin phục vụ việc kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn, và phân tích các hoạt động liên quan đến tài chính của Công ty; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm.

5 Nhiệm vụ khác:

–       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc;

–       Tuân thủ các quy định của Công ty.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

STT QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
1 Thu nhập hấp dẫn
2 Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi. Đóng BHXH, BHYT, BHTN
3 Được hỗ trợ ăn, thưởng lễ tết. Team Building hằng năm
4 Môi trường đào tạo chuyên nghệp, có nhiều cơ hội chuyên nghiệp
5 Kí HĐLĐ  chính thức sau thời gian thử việc theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm:   Giám đốc kinh doanh

Bình luận

viVietnamese