Chuyên viên Digital Marketing

Các công việc cụ thể: – Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty.

Read More »

Chuyên viên PR Marketing

Các công việc cụ thể Nghiên cứu, đề ra và thực thi các chiến lược PR cho các thương hiệu sản phẩm và thương hiệu công ty; Phụ trách và duy trì mối quan hệ

Read More »

Giám đốc kinh doanh

YÊU CẦU Bằng cấp yêu cầu Tốt nghiệp Đại học, – Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác, có liên quan. Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương –

Read More »

Trưởng phòng hành chính nhân sự

YÊU CẦU Bằng cấp yêu cầu Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương – Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

Read More »

Chuyên viên pháp chế

YÊU CẦU Bằng cấp yêu cầu Có bằng cử nhân Luật loại khá trở lên. Chuyên ngành Luật Kinh doanh, Luật Kinh tế, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Kinh nghiệm làm việc tại vị

Read More »

Kế toán trưởng

YÊU CẦU Bằng cấp yêu cầu Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương – Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

Read More »

Tuyển dụng nhân viên PR Marketing

YÊU CẦU Bằng cấp yêu cầu Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành liên quan Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương –  Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Chứng chỉ

Read More »
viVietnamese